Nawr Ar Agor!

Mae’n Siop llawn anrhegion, modelau a llyfrau a Chaffi Russell, ar ei newydd wedd, yn awr ar agor ar ddydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn.

Fe gewch groeso cynnes a byddwn ar agor, fel arfer, o 10 y bore hyd at 4 y prynhawn.

Trenau

Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed er mwyn medru ail-agor rhywfaint o’r rheilffordd a’r amgueddfa yn fuan, efallai erbyn canol mis Awst. Ond ni fedrwn gadarnhau’r trefniadau ar hyn o bryd gan fod cymaint i’w wneud i gael popeth yn barod. Cadwch olwg ar ein gwefan a thudalennau Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

 

 

Cymraeg?

Diolch am ymweld â’n gwefan ni. Rydym ni’n ymddiheuro mai ychydig iawn o wybodaeth sydd ar y wefan yn Gymraeg ar hyn o bryd. Rydym ni’n gweithio i newid hyn. Efallai yr hoffech chi ein helpu ni drwy wirfoddoli i fod yn wefeistr Cymraeg i ni? Mae’n waith y gellir ei wneud wrth eich cyfrifiadur yn unrhyw le yn y byd. Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad ebost ar waelod ochr chwith y dudalen.

Thank you for visiting our website. We’re sorry that there’s very little information in Welsh on the site at the moment. It’s something we’re working to fix. Maybe you’d like to help us by volunteering to be our Welsh language webmaster? It’s a job which can be done from your computer anywhere in the world. If you’d be interested in helping, please get in touch with us on the e-mail address at the bottom left of the page.