Croeso! Welcome!

Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn ychydig yn wahanol o reilffyrdd eraill, mae’r daith yn cymryd tua awr, ond ni fyddwch yn ar y trên am y rhan fwyaf o’r amser!

Bydd eich trên yn mynd â chi am daith fer, yna rydym yn dod i ben ar y Siediau Injan lle rydych yn cael i ddringo i mewn i’r cabiau y locomotifau a gweld sut mae pethau’n gweithio.

Cael gwybod am y rheilffyrdd bach Porthmadog a sut y maent yn enwog ledled y byd.

Thought ein rheilffordd yn fach? Rhowch gynnig ar y fersiwn bach yn y Siediau Injan.

Gall teulu cyfan theithio i fyny ac i lawr drwy’r dydd am ddim ond £37.00!

Mae’r rhan fwyaf o’r safle yn wastad, ac mae cerbyd hygyrch i gadeiriau olwyn ar bob trên.

A chyn i chi fynd adref, beth am drin eich hun i rywbeth yn ein siop neu os oes gennych rywbeth i’w fwyta yn yr Ystafell Te Russell?

Cymraeg?

Diolch am ymweld â’n gwefan ni. Rydym ni’n ymddiheuro mai ychydig iawn o wybodaeth sydd ar y wefan yn Gymraeg ar hyn o bryd. Rydym ni’n gweithio i newid hyn. Efallai yr hoffech chi ein helpu ni drwy wirfoddoli i fod yn wefeistr Cymraeg i ni? Mae’n waith y gellir ei wneud wrth eich cyfrifiadur yn unrhyw le yn y byd. Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â ni ar y cyfeiriad ebost ar waelod ochr chwith y dudalen.

Thank you for visiting our website. We’re sorry that there’s very little information in Welsh on the site at the moment. It’s something we’re working to fix. Maybe you’d like to help us by volunteering to be our Welsh language webmaster? It’s a job which can be done from your computer anywhere in the world. If you’d be interested in helping, please get in touch with us on the e-mail address at the bottom left of the page.